Team Mo & To

Föreläsningar

"Det är aldrig för sent att börja med löpning!"

Från 50 m till 50 km!

"Det är aldrig för sent att börja med löpning" är en inspirationsföreläsning där Monica berättar om sin resa från att ogilla att springa 50 m till att springa 5 mil.

Föreläsningen vänder sig till både mindre privata grupper och större företag. Syftet är att inspirera privatpersoner/personalen till att våga komma igång att motionera.

Titeln skulle lika väl kunna vara "Det är aldrig för sent att börja med motion", då det viktiga inte är vad man gör utan att man gör.

Bra motion är den motion som blir av och därför behöver motionen vara lustfylld. Det finns något lustfyllt för alla, men det gäller att hitta just det.


"Kost och motion för att må bra och vara glad"

”Kost och Motion för att må bra och vara glad” har till syfte att sprida kunskap om vilka vinster man kan göra för sin hälsa genom att förändra sina kost- och motionsvanor i små steg över tiden. Vi går igenom hur mat och motion påverkar vår hälsa och vad man kan göra för att undvika sjukdom längre fram i livet.

Det är viktigt att ha kunskap om vad man bör förändra och att förändringarna fungerar i vardagen. Sen är det som alltid den egna motivationen och det egna arbetet som är nyckeln till framgång.


För ytterligare information och bokning, diskussion om upplägg och offert kontakta Monica på monica.engkvist@telia.com, telefon 070-614 78 88 eller via kontaktsidan.