Team Mo & To

Lurs backyard Ultra 2020

Lurs backyard Ultra 2022?

"Det svenska originalet" 

Vi har i dagsläget inte fattat något beslut om LBU 2022. Under mars/april kommer vi tillsammans med bygdegården att besluta hur vi ska göra. Om vi arrangerar loppet kommer alla som varit anmälda till 2021 att erbjudas förtur till de platser som finns. Därefter går inbjudan till reserverna. Då vi inte vet hur många som vill komma går vi inledningsvis inte ut med en allmänn inbjudan. 

Monica & Tommy

👟👟🦎

Aktuellt